VTI National Transport Research Database

OptiSalt/GC-väg (Optimal salting on bicycle paths)

  • Blomkvist, Göran
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-09-25 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/41236
Subject(s): Abstract: Projektets mål, verktyg för optimering av saltgivor för halkbekämpning av GC-vägarAbstract: Project objectives, optimization tool for salt optimization for bicycle paths
Item type:

Powered by Koha