VTI National Transport Research Database

Ekosystemsförmågor inom öppen data (Ecosystem capabilities within open data)

  • Hjärp, Lars-Olof
  • RISE Viktoria AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-06-26 -- 2020-05-15 Registration number:
  • Trafikverket 2018/72134
Subject(s): Abstract: Trafikverket jobbar aktivt för att kollektivtrafikens öppna data ska komma i användning. Då mycket utveckling inom mobilitetsområdet sker i digitala ekosystem krävs att kollektivtrafikbranschen blir bättre på att nyttja och delta i redan befintliga digitala ekosystem. Projektet kommer därför utveckla en metod för att upptäcka och delta i digitala ekosystem och under projektet planeras deltagande i fyra sådana ekosystem. I tillägg kommer projektet producera tre vetenskapliga artiklar, presentera på praktikkonferenser samt kartlägga hur övriga nordiska länder arbetat med frågan.Abstract: The Swedish Transport Administration is working actively to support the public transport industry to get its open data into use. Since a significant portion of development within digital mobility services takes places within digital ecosystems, there is a need for the public transport sector to increase its capabilities to discover and draw on existing digital ecosystems. For this reason, the project seeks to develop a method to discover and participate in existing digital ecosystems and during the project it is planned for participation in four such ecosystems. Also, the project will produce four academic articles, present at practitioner conferences and report on how other countries in the Nordics are working with this issue.
Item type:

Powered by Koha