VTI National Transport Research Database

Samarbete och utmaningar: Elektrifieringen av Riksgränsbanan och utvecklingen av ny teknik

  • Hansson, Staffan
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 225000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061439/AL50
Subject(s): Abstract: En viktig förklaring till Sveriges starka ekonomiska utveckling perioden 1870-1970 finns att söka i de långvariga samarbeten som etablerades mellan statliga verk och privata storföretag. De kom att bli av stor betydelse för såväl svensk samhällsutveckling som inblandade företags utveckling. Det som skall studeras rör ett sådant samarbete och syftet är att studera hur staten (här representerat av SJ) och ett privat företag (här LKAB) samverkade när det gällde att utveckla ny teknik syftande till att effektivisera transportsystemet, vinna kostnadsfördelar och ökad tillförlitlighet.
Item type:

Powered by Koha