VTI National Transport Research Database

Förstudie av effektsamband för klimatanpassning inom transportsektorn

  • Andersson-Sköld, Yvonne
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-01 -- 2019-12-12 Registration number:
  • Trafikverket 2018/41080
Subject(s): Online resources: Abstract: I detta projekt rör en förstudie som ska ta fram grunden för en analysmetodik för att stödja Trafikverkets planering av klimatanpassningsåtgärder. Målet med analysmetodiken är att kunna bedöma om, och var, åtgärder bör vidtas för att dessa ska vara samhällsekonomiskt effektiva. Förstudien kommer vara fokuserad på effektsamband kopplade till klimatrelaterade risker idag, på mellanlång och lång sikt (omkring sekelskiftet). Någon översyn av de samhällsekonomiska värderingarna (ASEK-värden) ingår inte i förstudien.
Item type:

Powered by Koha