VTI National Transport Research Database

Självmord och självmordsprevention i samband med järnvägstrafik. Fortsättningsprojekt (Railway suicide analysis and prevention)

Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-05-01 -- 2010-12-31 ; 1113000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 075971/AL50
Subject(s): Abstract: Aktuell ansökan syftar till att gå vidare med arbetet ”Självmord och självmordsprevention i samband med järnvägstrafik” i en förnyad etapp. Doktorandprojektet har gett en plattform att utgå från för fortsatt breddning och fördjupning inom området, inte minst genom internationell samverkan. Uppläggningen av den fortsatta forskningen planeras ske i nära dialog med Banverket och andra berörda aktörer.Abstract: This application aims at continued post-doctoral research in the field of railway suicide analysis and prevention. An ongoing PhD project, documented in scientific articles and an upcoming dissertation, provide a platform for further elaboration, not least by establishing international collaboration. Future studies will be planned more in detail in close collaboration with the Swedish National Rail Administration and other related stakeholders.
Item type:

Powered by Koha