VTI National Transport Research Database

Skadezonens betydelse för tunnlars stabilitet

  • Saiang, David
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2006-06-01 -- 2009-12-01 ; 350000 kronorRegistration number:
  • Banverket S 053252/AL50
  • Trafikverket 2010/97457
Subject(s): Online resources: Abstract: Vid alla typer av bergbyggande avlägsnas berg med hjälp av någon sönderbrytningsprocess i de flesta fall borrning och sprängning. Sprängningen och omfördelningen av spänningar i bergmassan ger dock skador i tunnelns väggar och tak. Projektets mål är att öka förståelsen för hur skadorna påverkar spänningstillståndet och hållfastheten i berget och tunnelns stabilitet. Det föreslagna projektet omfattar i) numeriska analyser av den störda zonen med kontinuumsmekaniska modeller och ii) detaljerade studier av den störda zonen med hybridprogram (kombination av kontinuerliga och diskontinuerliga modeller), iii) förslag till ingenjörsmässiga metoder för att ta hänsyn till skadezonen vid dimensionering av framtida tunnlar.
Item type:

Powered by Koha