VTI National Transport Research Database

RNP (Required Navigation Performance) Established i ett komplext luftrum (RNP (Required Navigation Performance) Established)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-06-15 -- 2019-05-09 Registration number:
  • Trafikverket 2018/62248
Subject(s): Abstract: Stockholm Arlanda Airport har tre rullbanor varav två är parallella. Idag används dessa för starter på den ena parallellbanan och landningar på den andra. För att öka rullbanekapaciteten för antalet ankomster med minsta möjliga försening skulle parallella inflygningar kunna tillämpas. Ett nytt koncept (RNP Established) som tillåter till exempel kurvade inflygningar (RNP AR) till en parallellbana, samtidigt som raka inflygningar sker till den andra parallellbanan, kommer inom kort att inkluderas i ICAO:s regelverk. Regelverket kommer att utgöra ramen för hur konceptet ska kunna tillämpas, men det återstår utveckling inom flera områden för att konceptet ska kunna implementeras i en komplex luftrumsmiljö såsom det i Stockholmsområdet. De kurvade inflygningarna kan konstrueras både för att minska buller och för att öka effektiviteten i landningsflödet.
Item type:

Powered by Koha