VTI National Transport Research Database

FR8RAIL II - Technology demonstrators for competitive, intelligent rail freight operation. (FR8RAIL II - Technology demonstrators for competitive, intelligent rail freight operation.)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-05-01 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/63708
Subject(s): Abstract: Målsättningen inom projektet FR8RAIL II är att vidareutveckla teknologier relevanta för godstransporter på järnväg för att uppnå de mål som det europeiska forskningsprogrammet Shift2RAIL (del av Horizon 2020) pekat ut. Arbetet baseras delvis på resultat från föregående projekten FFL4E, ARCC, FR8RAIL, och FR8HUB och syftar till att höja TRL-nivån ytterligare.Abstract: The objective of the FR8RAIL Project is to furter develop Technologies relevant for the rail freight sector to reach the goal highlighted in Shift2Rail (a part of the Horizon 2020). The work partly bases on results achieved in the foregoing projects; FFL4E, ARCC, FR8RAIL and FR8HUB, and seek to increase the TRL of the specific technologies.
Item type:

Powered by Koha