VTI National Transport Research Database

Drift- och Underhållseffekter på kapacitet och trafikföring (DUKAT 3) (DUKAT 3)

  • Strömgren, Per
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-06-01 -- 2019-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2018/59986
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att ta fram en modell för kapacitetsreduktion vid DoU-arbeten på 2+1-vägar med en uppsättning korrektionsparametrar. Kalibrering och verifiering av korrektionsfaktorerna ska göras i samband med några av TrV: s investeringsprojekt eller större underhållsprojekt på 2+1-vägar. Nyttan med modellen är dels att den ger Trafikverket möjlighet att se om de krav på framkomlighet som numera ställs i samband med DoU- eller investeringsprojekt uppfylls, dels att göra det möjligt att finna optimala lösningar vid utformning av trafikanordningar. Kostsamma förändringar av trafikanordningar under arbete pga. oförutsedda uppkomna trafiksituationer kan därmed undvikas. I dagsläget kan varken TrV eller entreprenörerna verifiera kravet då det inte finns några verktyg eller modeller för beräkning av trafikkapacitet förbi vägarbetsområden på 2+1-vägar.Abstract: The objective of this study is to estimate correlations between reduction of capacity and maintenance work, depending on how the maintenance work if performed. The study will focus on 2+1 roads.
Item type:

Powered by Koha