VTI National Transport Research Database

Drive Sweden koordination

  • Hellåker, Jan
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201507127
Subject(s): Notes: Program: SIO Strategiskt innovationsprogram - Drive SwedenAbstract: Syfte och mål: Drive Swedens syfte är att samla relevanta aktörer för att gemensamt skapa framtidens hållbara och säkra mobilitet för människor och gods, baserat på uppkopplade, delade och alltmer självkörande fordon. Programmet har under den inledande treårsperioden levererat på detta mål genom att ha samlat en oförväntad bredd av aktörer som delar vår vision. Vi har också skapat förutsättningar för ca 35 projekt som bidrar till målet, och väsentligen höjt medvetandet om möjligheterna med framtidens mobilitet, inte bara i Sverige utan även globalt. Resultat och förväntade effekter: Som för alla strategiska innovationsprogram så är målet för de första åren att etablera sig centralt i det aktuella ekosystemet och att ta ledningen för innovationsarbetet inom området. Med hänvisning till bl.a. - kraftigt ökat och breddat partnerskap, även internationellt - programmets kommunikativa insatser med konferenser, nyhetsbrev etc. - genomförandet av drygt 30 projekt - etablerandet av en programstruktur med väldefinierade temaområden - involverandet av allmänheten i olika demonstrationsprojekt så hävdar vi att målen för denna programperiod är uppfyllt med råge. Upplägg och genomförande: Programchefen med stöd av ett Programkontor på 15 personer har varit den centrala operativa resursen i programmet, med Programstyrelsen som sin överordnade enhet. Styrelsen väljs i ett transparent förfarande, där alla partners har rätt att kandidera. Programmet har delats upp i mer allmänna programaktiviteter som konferenser, omvärldsanalys, kommunikation mm och initierande av projekt. Projekten har varit antingen strategiskt utvalda av arbetsgrupper inom programmet, eller resultat av programmets öppna utlysningar, där programledningen satt upp ramarna för dessa.
Item type:

Powered by Koha