VTI National Transport Research Database

STM Validation Project (STM Validation Project)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201506444
Subject(s): Notes: Program: TM - Internationella samverkansprogramAbstract: Syfte och mål: STM Validation Project syftar till att demonstrera och validera målkonceptet för Sea Traffic Management som tagits fram i MONALISA 2.0. Förväntade effekter och resultat: STM Validering Project är ett viktigt steg för att säkerställa ett framgångsrikt införande av STM. Testerna, analyser och utvärderingar som ingår i denna åtgärd kommer att bidra till att förbättra och validera STM-konceptet som definierats i MONALISA 2.0. Resultaten av åtgärden kommer att utgöra grunden för beslutsfattande, ytterligare forskning och utveckling av STM tjänster och koncept samt utrullning av Sea Traffic Management-tjänster. Planerat upplägg och genomförande: Projektet ska demonstrera och validera målet koncept för STM med hjälp av Europeiska Simulatornätverket och genom att inrätta storskaliga testbäddar i både Norden och Medelhavet, omfattande cirka 300 fartyg och 13 hamnar. I projektet kommer de viktigaste strategiska tjänster för STM (Voyage Management, Flow Management, och Port CDM) att testas och valideras. Maritime Cloud kommer att användas för att validera informationsutbyte genom SeaSWIM, vilket också är en strategisk möjliggörare för STM.
Item type:

Powered by Koha