VTI National Transport Research Database

Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE) (Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE))

  • Petersson, Mats
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504863
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: De viktigaste målen för QUADRÆ är: (1) Att utveckla och validera modeller för förarbeteende som behövs i dagens och morgondagens simuleringsverktyg för virtuell testning av aktiv säkerhet och automation. (2) Att genomföra ett antal prioriterade sådana virtuella tester, att uppskatta säkerhetsnyttan för ett system, att ställa in systemparametrar, och / eller att utforska möjliga utfall i situationer där systemet är aktivt. (3) För att öka metodiska kunskaper om hur man bäst gör virtuell testning. Förväntade effekter och resultat: QUADRÆ kommer att utveckla och validera förarmodeller med en mer fullständig täckning av viktiga pre-crash scenarier och stödsystem, till exempel inklusive korsningsscenarier och scenarier med övergångar från halvautomatisk till manuell körning. Planerat upplägg och genomförande: 1. Definiera specifika beteendefenomen som måste fångas i det virtuella testfallet 2. Samla mänsklig beteendedata 3. Samla förarmodellkandidater 4. Bestäm vilken modell(er) som bäst reproducera den mänskliga beteendedatan, medan man kontrollerar för antal parametrar i förhållande till antalet observationer / overfitting.
Item type:

Powered by Koha