VTI National Transport Research Database

AVATAR - Advanced Automotive Aircharge Integration (AVATAR - Advanced Automotive Aircharge Integration)

  • Rubensson, Marcus
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504858
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationOnline resources: Abstract: Syfte och mål: Volvo Car Corporation och Linköpings Universitet har genomfört projektet ”AVATAR” (Advanced Automotive Air-charge integration). Ett samarbete med studentprojekt, M.Sc exjobb, doktorandarbete och forskning. Förbränningsmotorer får allt mer avancerade luft- och turbosystem (eng: ”air-charge syst.”), för att möta prestanda, emissions och CO2-krav. De integreras i elektrifierade drivlinor, med nya krav på systemegenskaper och reglering. AVATAR har tittat på framtida koncept och utvecklat modeller och styrsystemsmjukvara för luft, EGR och turboreglering. Resultat och förväntade effekter: Modellbaserade reglerstrategier har utvecklats för lågtrycks-EGR, elektrisk kompressor, olinjära flödesaktuatorer och turbosystem. Resultat har presenterats som publicerade konferensartiklar och i tekniska rapporter. Modeller för delsystem har integrerats i simuleringsmiljö för konceptstudier och virtuell testning. Algoritmer har implementerats i motorstyrsystem och integrerats i plattformsmjukvara för VCCs framtida drivlinor. Projektet har bidragit till ny kunskap om systemegenskaper som fortsatt kommer kunna användas i framtida utveecklingsprojekt. Upplägg och genomförande: AVATAR har använt modellbaserad design för utveckling av motorstyrsystem. Test och mätdata från motorrigg har använts för modellering. Modellerna har sedan integrerats i en simuleringsmiljö för virtuell utveckling. Konceptframtagning och funktioner har kunnat utvärderas virtuellt innan implementering i ett önskat motorstyrsystem. Efterföljande koncepttest i motorrigg har visat på nyttan av modellbaserad utveckling, som typiskt ger en fungerande förstaimplementering av mjukvaran och även en ökad förståelse för observerade systemeffekter.
Item type:

Powered by Koha