VTI National Transport Research Database

SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions

  • Kobetski, Avenir
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504816
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Elektroniksystem i fordon blir mer och mer komplexa med ett ökande antal noder och komplexa sensorer, t.ex., kameror och radar. Det finns ett behov av att se till att testningen skalar väl under dessa förhållanden. Syftet med SAGA är att bidra med kunskap och verktyg för att uppnå mer adekvat scenariobaserad integrationstestning av fordonssystem, med bibehållen eller förbättrad effektivitet och resursutnyttjande. Förväntade effekter och resultat: Genom att lyfta abstraktionsnivån hos tester och testsekvenser, och automatisera deras konstruktion, kommer testningen i MIL, SIL och HIL miljöer kunna skala med högre komplexitet och nya sensorer. Det huvudsakliga resultatet från SAGA kommer att bli en verktygskedja och tillhörande adoptionsguidlines för automatiserad produktion och analys av tester av komplexa automationssystem. SAGA förväntas resultera i ökad forskning eftersom projektet ansluter till en internationellt stark distribuerad forskningsmiljö. Planerat upplägg och genomförande: SAGA kommer att undersöka "Guarded Assertions" och generering av testsekvenser som ett sätt att förbättra scenariobaserad integrationstestning av fordonssystem med bibehållen eller minskad mängd erforderligt testarbete. Detta kommer att ske genom utvecklande av metoder för (1) att generera testsekvenser vägledda av situationsbaserad testning och maximalt varierande testfall och (2) Guarded Assertions. Arbetet kommer att att utföras iterativt vid SCANIA och SICS och kontinuerligt utvärderas under hela projektet.
Item type:

Powered by Koha