VTI National Transport Research Database

Rail Test Nordic (Rail Test Nordic)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201504496
Subject(s): Notes: Program: TM - Testbäddar inom miljöteknikAbstract: Syfte och mål: Syftet är att realisera en testbädd genom att upprusta den oanvända tvärbanan mellan Jörn - Arvidsjaur till en testbana för spårbundna fordon och järnvägsutrustning Förväntade effekter och resultat: Testbädden eller testbanan kommer att ge möjligheter att: - öka innovationsförmågan inom järnvägsindustrin, framförallt den svenska järnvägsindustrin där ca 25 000 är anställda idag. - stärka järnvägens konkurrenskraft och på så sätt minska miljöpåverkan inom transportsektorn. Järnväg är ett mycket miljövänligt transportsätt som har mycket små utsläpp av växthusgaser. - generera exportinkomster genom att utländska företag testar sina produkter på testbanan - vara unik i Europa map vintertester och tester i höga hastigheter. Planerat upplägg och genomförande: Detta är fortsättning på ett projekt som startade för ett år sedan. Denna fas innebär att driva projektet till en realisering, i huvudsak: - ordna finansiering till allt som skall byggas, dvs infrastrukturen (sträckan Jörn-Arvidsjaur), bangårdar, verkstäder, klimathall, hotell mm. - arrangera en byggorganisation som bygger och utformar banan så att de olika intressenternas önskemål blir så tillgodosedda som möjligt - förbereda driftsorganisationen så att kompetens, personal, utrustning, testmetoder samt kunder finns på plats när banan är klar.
Item type:

Powered by Koha