VTI National Transport Research Database

FIQA (FIQA)

  • Örmin, Jonas
  • Volvo Lastvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556013-9700
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503706
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Vid tillverkning av fordon (lastbilar, bilar etc.) är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker manuellt. AB Volvo har tillsammans med Umeå universitet och Volvo Cars identifierat ett behov av att införa ett automatiserat kvalitetssystem för inspektion och reparation av målade fordonskroppar. Målet med FIQA projektet är att ersätta manuell inspektion, minimera reparationskostnader och förbättra kvaliteten på levererade produkter, med ett effektivt och automatiserat kvalitetskontrollsystem. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att bidra till FFIs prioriterade forskningsområden genom: - minskade produktionskostnader för fordonsindustrin. - minskad miljöpåverkan tack vare minskat behov av reparationer och justeringar. - ökad kunskap inom området automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll och kunskapsöverföring mellan svensk fordonsindustri och akademi. - utveckling av nya metoder och strategier för automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll. - ett långsiktigt samarbete mellan Umeå universitet och svensk fordonsindustri. Planerat upplägg och genomförande: Projektledning: Volvo Lastvagnar AB Styrgrupp: Volvo Lastvagnar AB, Volvo Cars & Umeå universitet. Milstolpar & aktiviteter efter start (januari 2016): WP1-20160630 Specifikation -Utvärdera olika system, identifiera och dokumentera defekter, Regler för åtgärd och krav på resultat. WP2-20170228 Test system - datainsamling -Olika system, analysera och utvärdera. WP3-20180131 Pilotsystem och datainsamling -Analysera och utvärdera. WP4-20181231 Summering och slutsatser -Leverera kravspecifikation för komplett system samt slutrapport
Item type:

Powered by Koha