VTI National Transport Research Database

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503577
Subject(s): Notes: Projekt: Innovationer för hållbart samhälleAbstract: Syfte och mål: Mål för projektet - Minskade skador för cyklister och fotgängare. - ökat antal cyklister och fotgängare genom induktion och ökad trygghet. - ökad folkhälsa. - Minskad förbränning av gummi. Förväntade effekter och resultat: Detta projekt bidrar till kunskap och kompetens om den traditionella transportmiljöns utformning utifrån cyklisters- och fotgängares förutsättningar. Projektet lyfter frågor som utmanar gängse tänkesätt och ställer frågan "varför" där den tidigare nästan aldrig ställts. Projektet utforskar möjligheter till att tillvarata den enorma materialresurs som går till spillo i och med förbränning av 65 000 ton gummidäck årligen samt bidrar till ökad folkhälsa genom en induktion av ökad fysisk rörelse och minskade skador genom förlåtande miljöer. Planerat upplägg och genomförande: Arbetspaket 1 - Materialutveckling Arbetspaket 2 - Pilotförsök i stadsmiljö Arbetspaket 3 - Utvärdering Arbetspaket 4 Presentationer och nästa steg
Item type:

Powered by Koha