VTI National Transport Research Database

Vad är en miljöbuss egentligen? En socioteknisk scenariostudie

  • Magnusson, Thomas
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503536
Subject(s): Notes: Program: Innovationer för hållbart samhälleAbstract: Syfte och mål: Projektet har undersökt möjligheter att implementera eldrivna stadsbussar i en region där biogasbussar och produktion av biogas utgör ett väl etablerat sociotekniskt system. En förutsättning för att kunna motivera elbussar i en sådan region är att man kan identifiera fördelaktiga alternativa användningsområden för den frigjorda biogasen. Projektet har beskrivit och utvärderat olika scenarios för elbuss-implementering i kombination med överflyttning av biogas till annan användning. Resultat och förväntade effekter: Projektet har lett till en utökad förståelse hos projektets parter (Östgötatrafiken, Tekniska verken, Linköpings kommun, Linköpings universitet) för de faktorer som är avgörande för att kunna fatta väl underbyggda beslut om drivmedel/energislag, och hur dessa faktorer samverkar. Detta i sin tur har stärkt deras förmåga att värdera olika teknikalternativ. Projektet har dessutom presenterat vetenskapliga bidrag om organisation, strategi och policy för standardiseringsprocesser, överflyttningar och omställningar i riktning mot mer hållbara energi- och transportsystem. Upplägg och genomförande Representanter för projekt parterna har träffats totalt 10 gånger under projektet och projektet organiserade dessutom en workshop med 24 deltagare från 12 olika organisationer. Projektet har drivits i tre olika delstudier, där den första fokuserade på lärdomar från städer som har elbussar i drift, den andra analyserade förutsättningar för elbussar i Linköping, och den tredje inventerade alternativa användningsområden för biogas. Framtagningen av scenarier gjordes på grundval av resultaten från de olika delstudierna.
Item type:

Powered by Koha