VTI National Transport Research Database

Utvärdering av energieffektiva reglerstrategier mha KTH Research Concept Vehicle på AstaZero

  • Jerrelind, Jenny
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503118
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Det övergripande syftet är att studera och utveckla energieffektiva kurvkörningsstrategier för elektrifierade fordon med olika grader av aktiv reglering av framdrivning och styrning. Målet med detta projekt är att testa och utvärdera teoretiskt utvecklade energieffektiva reglerstrategier med hjälp av forskningsfordonet KTH Research Concept Vehicle. Förväntade effekter och resultat: Tanken är att testerna kommer att validera de utvecklade reglerstrategierna och deras energieffektivitet. Detta kommer att ge vägledning för utveckling av energieffektiva strategier som ger låg energiförbrukning utan att offra säkerhet och komfort. Planerat upplägg och genomförande: Under tre heldagar på provanläggningen AstaZero kommer olika manövrar att testas med KTH Research Concept Vehicle; både stationära kurvkörningsmanövrar samt transienta filbytestester vid olika hastigheter.
Item type:

Powered by Koha