VTI National Transport Research Database

CoAct 2015-2016 TEST AstaZero (CoAct 2015-2016 TEST AstaZero)

  • Didoff, Jonas
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503108
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Denna ansökan utgör en kompletterande del av CoAct projektet som finansieras av SAFER och Trafikverket till lika delar. CoAct är ett samverkansprojekt mellan de svenska lagen inför GCDC 2016. Syftet med denna del avser endast möjligheten att, på Asta Zero , testa de scenarios som förekommer inom Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) 2016 för de 4-5 svenska lagen. Förväntade effekter och resultat: Att genomföra tester med verkliga fordon måste ske på avlyst område. Vi vill finna eventuella fel / missförstånd i tolkningen av fordonens förväntade uppförande i relation till andra fordon som annars skulle hittas först vid de tester som utförs på plats före tävlingen (då det i praktiken är för sent att korrigera sina misstag). Förväntat resultat är att verifiera de olika lagens förmåga att samverka i de scenarios som ledningen för iGame definierat och på så sätt förbättra oddsen för bra placeringar i tävlingen. Planerat upplägg och genomförande: Tester genomförs identiskt med de scenarios som ska utföras vid tävlingen.
Item type:

Powered by Koha