VTI National Transport Research Database

Kooperativa körning vid trafikkorsningar

  • Falcone, Paolo
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201503075
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Det övergripande målet med projektet är att experimentellt validera samordnings algoritmer för autonoma fordon på trafikkorsningar. De samordnings algoritmer som behandlas i det här projektet är generella och kan utökas till en mängd olika coooperative drivande tillämpningar där autonoma fordon som, till exempel, rondeller, samgående körfält på motorvägar, automatiserade parkeringssystem. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem. Förväntade effekter och resultat: Data som erhållits från de föreslagna experiment visar genomförbarheten av de föreslagna algoritmer i reala kooperativa drivande tillämpningar där fordonen måste samordnas via trådlösa kommunikationstekniken. Framför allt kommer resultaten visar hur våra samordnings algoritmer utför i en överbelastade trådlöst nätverk. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är indelat i två faser Fas 1. De samordnings algoritmer kommer att testas i en maskin-in-the-loop (HIL) realtid simuleringsmiljö. Syftet med denna förberedande fasen är att testa de samordnings algoritmer i en säker miljö (ingen möjlighet till kollisioner mellan verkliga fordon), men att utsätta dem för de begränsningar som verklig trådlös kommunikationshårdvara (dvs, förseningar och informationsförluster). Fas 2. När samordnings algoritmer testas i fas 1, kommer tester med tre riktiga fordon utföras.
Item type:

Powered by Koha