VTI National Transport Research Database

Prediktiv energiminimerande hastighetsstyrning i dynamisk omgivning

  • Flärdh, Oscar
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201502325
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Detta projekt handlar om att ta fram energioptimerad hastighetsstyrning för tunga fordon med hänsyn till omgivningsparametrar. Fokus kommer att vara på dynamiska miljöer, där variabler som exempelvis önskad hastighet ändras ofta. Exempel på sådana applikationer är lastbilar i gruvdrift eller bussar i dedikerade körfält. Applikationer som dessa går mer och mer mot autonomi, men det saknas idag kunskap om hur de ska framföras inte bara säkert utan även energisnålt. Förväntade effekter och resultat: För att lösa detta problem kommer projektet att leverera en utvecklingsmiljö för att analysera, utvärdera och utveckla styrning av tunga fordon för energisnål förbrukning i dynamiska körfall. Vidare kommer bränsleoptimal hastighetsstyrning tas fram för specifika körfall, och slutligen kommer en fördjupad utredning att göras inom tre områden. Dessa områden är kombinerad drivlinestyrning och hastighetsstyrning, hur randvillkor hanteras (såsom hastighetsskyltar eller förarinställningar) samt hur en dynamisk omgivning hanteras (såsom trafik eller trafikljus).). Planerat upplägg och genomförande: Projektet genomförs till största delen av en heltidsdoktorand anställd av Scania i samarbete med KTH. Förutom doktoranden bidrar både Scania och KTH med direkt arbete i projektet utöver handledning.
Item type:

Powered by Koha