VTI National Transport Research Database

Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

  • Asp, Thomas
  • Trafikverket, Statlig myndighet, 202100-6297
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201502296
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Att ta fram en gemensam kravspecifikation för ITK-system, baserad på egenkontroll, för att underlätta implementering av 74 tons fordon på delar av det svenska vägnätet. Tekniken för ett kontrollsystem finns men för att få en gemensam kravspecifikation behöver det utformas i samarbete med berörda parter. Kraven bör avse systemens prestanda och inte deras utformning. Förväntade effekter och resultat: Kravspecifikationen ligger till grund för fordonstillverkare och tredjepartsleverantörer som vill utveckla och marknadsföra kontrollsystem för i första hand HCT-fordon. Systemen kan också användas inom det ständiga arbetet med EG 96/53 revisionen och för att möta kommande EU-krav på mätning av fordonsvikt på vanliga tunga fordon. även när det gäller uppföljning av transportdispenser, transporter av farligt gods, cabotage och eventuellt system för slitageavgifter kan systemen visa sig nyttiga. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är indelat i 5 arbetspaket och ska vara klart till 2016-03-31. Projektet leds av Thomas Asp vid Trafikverket. övriga personer i projektet är: Petter åsman, Trafikverket Anders Berger, Volvo Advanced Research & Technology Sten Wandel, Lunds universitet Ulf Ceder, Scania
Item type:

Powered by Koha