VTI National Transport Research Database

Long-term health effects of road crashes (Long-term health effects of road crashes)

  • Fagerlind, Helen
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201501530
Subject(s): Notes: Program: Mobility for GrowthAbstract: Syfte och mål: Långtidseffekter av skador till följd av trafikolyckor är en stor bidragande faktor till mänskligt lidande. För att förhindra långsiktiga konsekvenser, behövs det starkare kopplingar mellan traditionella trafiksäkerhetsåtgärder och vård och rehabilitering. Målet med projektet är att öka mina akademiska kunskaper och ledarskapsegenskaper genom att utveckla metoder kring de långsiktiga resultaten av trafikskador genom att samarbeta med folkhälsoforskare vid två australiska medicinska institut. Förväntade effekter och resultat: Generera kunskap och framtida ledarskap om hälsoeffekter av trafikolyckor för att styra utformningen av ett säkert transportsystem för att tillhandahålla funktion och tillgänglighet för alla trafikanter. Planerat upplägg och genomförande: Unika data från trafikolyckor som samlats inom SAFER ska användas för att utveckla studiedesign och metoder som kan användas i båda länderna och av forskare över hela världen med tillgång till liknande data. Möjligheten att delta i detta samarbete kommer att göra det möjligt för mig att fördjupa mig i kulturen inom folkhälsoforskning. Min karriärplan består av fyra huvuddelar: forskningskompetens, organisatorisk förståelse, mentorskap och ledarskapsutbildning.
Item type:

Powered by Koha