VTI National Transport Research Database

Smarta aktiva hjälmar

  • Weman, Johan
  • POC Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556665-5352
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201501474
Subject(s): Notes: Program: SIO strategiskt innovationsprogram - Smartare ElektroniksystemAbstract: Syfte och mål: Målet för projektet är att utveckla tekniska system som kan integreras i cykelhjälmar för att höja den aktiva säkerheten. Systemen ska tas fram och implementeras i POC Sports produkter. Produkterna ska stödja POC mission; POC is a Swedish company with a strong mission to do the best we can to possibly save lives and to reduce the consequences of accidents for gravity sports athletes and cyclists. Förväntade effekter och resultat: Projektet syftar till att hitta applikationer av ny teknik som kan integreras i smarta hjälmar för att skapa för att förhindra och minimera konsekvenser av olyckor och därmed förändra POC Sports produktstrategi där digital integration blir ett mer självklart inslag. Projektet innehåller val av sensorsystem (hitta faror), kommunikations- och feedbacksystem (förmedla faror) för smarta hjälmar samt implementering: nå proof of concept med vald teknik. Planerat upplägg och genomförande: Fas 1. Strategival och kravspecifikationer (ca 4,5 manveckor) Fas 2. Teknikinventering (ca 3 manveckor) Fas 3. Urval och Genomförbarhet (ca 8 manveckor) Fas 4. Prototyptillverkning (ca 24 manveckor) Fas 5. Leverantörskedja och sourcing (ca 4 manveckor)
Item type:

Powered by Koha