VTI National Transport Research Database

ECSEL 2014 RIA SWARMS ´DV´

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201500711
Subject(s): Notes: Program: Internationell IKTAbstract: Syfte och mål: Syftet med SWARMs-projektet är att utöka användningen av AUV/ROV och underlätta skapande, planering och genomförande av sjöfarts- och offshoreverksamhet. Förväntade effekter och resultat: Genom att använda en innovativ strategi kommer SWARMs-projektet att bidra till att lösa många av de problem som är förknippade med autonomi och industrialisering inom offshoreverksamheten vilken ligger till grund för den nya generationen av AUV/ROV, och kommer att spela en viktig roll i den nya offshoreekonomin. Planerat upplägg och genomförande: Det är känt att AUV/ROV:ar har kapacitet för att utföra specifika operationer som är mycket sofistikerade. Men ur ett industriellt perspektiv måste alla dessa faktorer kunna åtgärdas för att kunna leverera en lämplig lösning eller teknisk ram. Framtida utmaningar i offshore robotbaserade tekniktjänster behöver en mer sofistikerad, självständig och industrialiserade lösning, som består av öppna och flexibla system med kapacitet för lätt integration av olika komponenter
Item type:

Powered by Koha