VTI National Transport Research Database

VinterCykla!

  • Gylling, Arne
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201500313
Subject(s): Notes: Program: Utmaningsdriven innovation - Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheterAbstract: Syfte och mål - uppfyllelse: Att finna faktorer som bidrar till fler cyklister. Funnet: Vi ser två stora områden att fokusera på. Cykeln med förare och utrustning. Väghållning och information kring detta. Vid intervju med cyklister om största hindren för att cykla; 1. Vägförhållanden, 2. Vädret, 3. Krångligt att klä sig, 4. Olycksrisken. Om man betänker kostnader vs effekt så tror vi att bättre information om cyklebanor, vägstatus etc. är ett bra redskap. Vi har initierat en första IT tjänst för cyklister som ger information om väghållningen m.m. Vi har i dagsläget haft drygt 300 sessioner på denna. Resultat och förväntade effekter - utfall: Vi har utvecklat en första prototyp av "Waze"; för cyklister inklusive en infrastruktur som plockar in information från väghållningen. Denna tjänst är nu i drift och utvärdering pågår för att kunna ta fram nästa version av den. Vi har identifierat vilka områden och parter som bör adresseras till nästa steg. Vi har fått väldigt mycket publicitet via TV, Radio och tidningar. Upplägg och genomförande - analys: Vi har i stort följt planen och anser att den fungerat. Problemet har varit att vintern inföll först slutet av december! Det gör att vi endast hunnit prova tjänsten under några veckor före avslut av projektet. Något som tar mycket tid, men är viktigt, är att träffa och diskutera med piloterna. Då detta oftast måste ske kvällstid innebär det ofta flera träffar innan man hunnit med alla. Viktigt men tidskrävande.
Item type:

Powered by Koha