VTI National Transport Research Database

PRELAT

  • Sanfridson, Martin
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201406239
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Målet med PRELAT är att anpassa och förbättra reglersystemarkitekturen för automatiserad körning. Fokus i projektet är lateral reglering för landsvägsapplikationer - att planera en trajektoria och följa den kontinuerligt. Från ett reglertekniskt perspektiv ställer automatisk körning nya krav både på omvärldsuppfattningen och på det underliggande fordonssystemet för att uppnå fordonspositionering med hög precision i lateral riktning. Lateral reglering måste fungera robust för olika externa informationskällor som har varierande grad av tillförlitlighet. Förväntade effekter och resultat: Resultat från PRELAT kommer att användas i den pågående långsiktiga utvecklingen av automatiserad körning. Projektet fokuserar på lateral (styrning) reglering på landsväg. Automatiserad körning på landsväg kan öka säkerheten och vara en beståndsdel för t ex vägtåg. Den studerade teknologin kan också användas för aktiva säkerhetsfunktioner i potentiellt riskfyllda situationer. Ett nyckelteknologi är att uppnå en omvärldsmodell som stöder en modulär reglerarkitektur. En modulär reglerarkitektur förväntas korta utvecklingstiden för kundfunktioner. Planerat upplägg och genomförande: PRELAT finansierar en doktorand fram till licentiatexamen. Tyngdpunkten kommer att ligga på bildbehandling och fusion av sensorer. Loggning och demonstration i fordon kommer att genomföras mot slutet av projektet.
Item type:

Powered by Koha