VTI National Transport Research Database

Optimerade fordon baserat på kundanvändning

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201405354
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att utveckla matematiska modeller för att beskriva och utvärdera fordonslaster för olika målkunder. Genom att utveckla metodiken för att systematiskt förbättra och förfina belastningsunderlag kommer projektet att skapa förutsättningar för framtida viktoptimering, vilket i sin tur för med sig fördelar som ökad lastkapacitet, minskad bränsleförbrukning, minskad materialåtgång och minskat vägslitage. Alla dessa punkter kan sammanfattas som minskad miljöpåverkan. Förväntade effekter och resultat: Det aktuella projektet förväntas leverera: Vetenskapliga rapporter med dokumenterade modeller som slutligen presenteras i en doktorsavhandling. Dimensioneringskriterier optimerade mot kundsegment som kan användas inom Volvo Lastvagnars produktutvecklingsverksamhet för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. För Chalmers och SP innebär projektet att den kompetens som byggts upp under många år inom tillämpad matematisk statistik används som stöd för industrinära utvecklingsprojekt. Planerat upplägg och genomförande: Volvo redovisar de kunddata som har loggats med OBL Dokt vidareutv metod för prediktion av delskada baserat på händelser Volvo tillsammans med dokt. och handledare definierar lämpliga testfall för validerande provbanemätningar. Dokt utvecklar generaliserade algoritmer med detektion med flera insignaler Volvo gör detaljerade provbanemätningar för testfall Dokt utvecklar on-line-algoritmer för detektion av händelser Volvo gör en förstudie kring implem av detektion i On-Board-Logging syst. Disp. i Q3-2016
Item type:

Powered by Koha