VTI National Transport Research Database

Transporteffektiva Viktbegränsade HCT Fordon På Väg - VETT 6

  • Cider, Lennart
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403927
Subject(s): Notes: Program:Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Vårt mål är att kraftigt reducera utsläpp av växhusgaser från vägtransporter. Målvärdet är 25%. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Myndigheter, Fordonsindustri, Transportköpare, Transportutförare, Universitet. För att klara denna utmaning är samtliga aktörer inblandade på olika sätt. Projektets mål och de forskningsfrågor som uppstår ger en mycket tydlig bild av vad som krävs. Förväntade effekter och resultat: Kortfattat består projektet av att utveckla teknik för viktbegränsade högkapacitetsfordon. Proven skall pågå i ytterligare 2 år. Regeringen, Transportstyrelsen och Trafikverket har ett mål om en ny trafikförordning med möjlighet för längre och tyngre fordon på utpekade vägar eller områden. VETT steg 6 är en viktig del som underlag för den nya trafikförordningen. Hittills har projektet studerat bland annat bränsleförbrukning, framkomlighet och prestation. Trafiksäkerhetseffekter vid omkörningar har VTI och Skogforsk studerat. Planerat upplägg och genomförande: Projektet har tagit fram nya tekniklösningar som säkerställer funktionaliteten för fordonskombinationerna med fokus på framkomlighet, bromsning och stabilitet. Projektet fungerar nu som faktabas för vilka krav som kan och bör ställas på kommande regelverk. Under 2014/2016 kommer projektet Bedriva fältprov med tre uppdaterade fordonsekipage ETT-bilen (Ny ETT kombination 2014-03-11) ST-Kran (Ny ST-Kran september 2014) ST-Drag (Ersätts inom VETT6)
Item type:

Powered by Koha