VTI National Transport Research Database

ADAPT-IT: Analysis and Development of Attractive Public Transport through Information Technology (ADAPT-IT: Analysis and Development of Attractive Public Transport through Information Technology)

  • Jenelius, Erik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403874
Subject(s): Notes: Program: TM - Internationella samverkansprogramAbstract: Syfte och mål: Det övergripande syftet för ADAPT-IT är att utveckla ett beslutstödssystem för systematisk utvärdering av olika realtidsstrategier för att styra kollektivtrafiken och sprida resenärsinformation. Målet är att främja adaptiv och framåtblickande driftstyrning av kollektivtrafik, i syfte att maximera nyttan för resenärer, operatörer och transportsystemet som helhet. Förväntade effekter och resultat: ADAPT-IT kommer att integrera avancerade trafiksimuleringsmodeller, realtidsinformation och driftstrategier, prediktionsmodeller och beteendemodeller i form av ett beslutstödssystem. Projektet kommer att bidra till att överbrygga gapet mellan befintliga automatiserade datainsamlingsmetoder och framsteg inom områdena trafikledning och trafikantinformation. Planerat upplägg och genomförande: Olika strategier för styrning av kollektivtrafiken kommer att studeras. En detaljerad simuleringsmodell för bil- och kollektivtrafik kommer att utvecklas. Olika algoritmer för kollektivtrafikstyrning kommer att realiseras i simuleringsmodellen så att deras effekt på systemet kan utvärderas. Simuleringsmodellen kommer att byggas in i beslutstödsverktyget för att rekommendera specifika styrmetoder i olika lägen. Fallstudier med riktiga data kommer att demonstrera det utvecklade verktygets nyttor för passagerare och operatörer.
Item type:

Powered by Koha