VTI National Transport Research Database

Optimal design of terminal airspace (ODESTA)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403476
Subject(s): Notes: Program: Innovationer för hållbart samhälleAbstract: Syfte och mål: Vi kommer att utveckla matematiska modeller att optimera terminalnära luftrum. I tidigare forskning har design av luftrum behandlats som två separata problem: 1) planering av rutter och 2) indelning av luftrummet i sektorer. Vi kommer att lösa problemet utan att göra denna suboptimala uppdelning genom att samtidigt ta fram flygvägar och sektorer. Resultatet kommer att valideras genom simulering av trafik i luftrummet över Stockholm, där en rekonstruktion av luftrummet skulle leda till minskade förseningar och utsläpp samt ökad kapacitet och förutsägbarhet av landningstider. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultat, förutom ovan nämnda effekter, är ökad kunskap och expertis inom air traffic management och utformning av luftrum, samt möjlig användning och kommersialisering av de i projektet utvecklade modellerna och algoritmerna, vilka kommer att göras allmänt tillgängliga. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att drivas som ett doktorandprojekt och ledas av Linköpings universitet med LFV som partner. En referensgrupp med medlemmar från bland annat Trafikverket, Eurocontrol, Swedavia och Transportstyrelsen kommer att bidra till att resultaten blir användbara och applicerbara för luftrummet över Stockholm.
Item type:

Powered by Koha