VTI National Transport Research Database

Smarta stadskoncept för Curitiba innovationer för uthållig transport och energieffektivisering

  • Silveira, Semida
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403284
Subject(s): Notes: Program: Globala samarbeten
Item type:

Powered by Koha