VTI National Transport Research Database

Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM) (Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM))

  • Bodin, Ulf
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201401882
Subject(s): Notes: Program: SIO Strategiska innovationsprogram - Processindustriell IT och Automation PiiAAbstract: Syfte och mål: Syftet är att utveckla konceptlösningar för tele-fjärrstyrda hjullastare . Projektet omfattar (1) tele-fjärrstyrd grävning, (2) trådlös kommunikation, (3) systemaspekter vid övervakning och underhåll av maskiner, och (4) operatörsstationer för tele-fjärrstyrning. Fokus lägger på att förbättra anläggningstillgång direkt efter sprängning och vid ventilation genom tele-fjärrstyrning av maskiner för lastning av malm på lastbilar. Målet med projektet är att ta fram en konceptlösning för effektiv tele-fjärrstyrning och övervakning av hjullastare. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av projektet är konceptlösningar för tele-remote grävning och dokumentation av prototyplösningar samt demonstrationer och utvärderingar av dessa. Konceptlösningarna är avsedda för produktifieringsbeslut och eventuell vidareutveckling. Projektet kommer att bidra till lösningar för den svenska processindustrin och dess leverantörer genom att utveckla kunskap som leder till ökad kapacitet för innovationer inom området process IT och automationssystem för gruvverksamhet och ökad användning av entreprenadmaskiner. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är organiserat i fem arbetspaket; projektledning och spridning (inklusive att organisera referensgruppsmöten), tester och demonstrationer (som innefattar användarfallet) och tre arbetspaket med fokus på underhåll, förarstöd och kommunikationsaspekter. Dessa tre teknikinriktade arbetspaket kommer alla att bidra till ett användarfall som definierar det konkreta behovet av tele-remote schaktning och fjärrövervakning av hjullastare. Användarfallet är grävning under jord vid sprängning och ventilation i Bolidens gruvor.
Item type:

Powered by Koha