VTI National Transport Research Database

Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric

  • Rydström, Annie
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201401411
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Projektets mål är att ta fram designprinciper, testmetoder och prototyper för att i förstå vad som krävs för att skapa ett bra HMI för automatiserade fordon, och som stödjer de specifika användarfall som bara uppkommer under partiell och full automation. Det finns tre huvudsakliga utmaningar kopplat till säkerhet. HMI ska - Optimera överlämning mellan förare och bil - Minimera negativa effekter av förarbeteenden som beror på brist på förståelse av systemet - Uppmuntra användandet av systemet genom att maximera användarupplevelsen Förväntade effekter och resultat: Det är troligt att automatisering kan minska olyckor men endast när mänskligt beteende beaktas. HMI är ett viktigt medel för att stödja lämpligt beteende. Förväntad mänskligt beteende leder till nya krav, nya metoder och slutligen till HMI riktlinjer. HMI kommer sedan att utvecklas på kort iteration och testad med de metoder som utvecklats i riktiga bilar och i simulatorer. Planerat upplägg och genomförande: Följande arbetspaket planeras: - Projektledning och spridningen av resultaten - HMI Krav - HMI Riktlinjer och krav - Utvärdering metoder, verktyg och åtgärder - Utveckling och testning av OEM HMI
Item type:

Powered by Koha