VTI National Transport Research Database

Utveckling av metod för kartläggning av loks kör- och arbetscykler samt utveckling av modell för bedömning av loks miljöpåverkan i olika användning

  • Skoglund, Mattias
  • TFK-TransportForsK AB, Svenskt företag eller organisation, 556254-9468
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2006-01-01 -- 2010-12-31 ; 1050000 kronorRegistration number:
  • Banverket S 053193/AL50
Subject(s): Abstract: Järnvägen anses vara ett av de mer miljövänliga transportslagen i Sverige, vilket beror på en stor andel eldriven tågföring. För att kalkylera miljöpåverkan finns flertalet metoder, främst för linjedrift. Det finns emellertid en stor kunskapslucka avseende terminal- och växellok vilka företrädelsevis är dieseldrivna. Dessa ingår dock som en betydelsefull del i dagens transportsystem. Projektets syfte är att utveckla en metod för kartläggning av loks körcykler samt att utveckla en modell för bedömning av loks miljöpåverkan och driftekonomi i olika användningsområden och driftformer. Modellen avses vara tillämpbar för alla typer av lok, såväl ellok som förbränningsmotordrivna lok. Med hjälp av de nya körcyklerna kommer relevansen hos dagens miljöberäkningars att undersökas, främst för diesellok.
Item type:

Powered by Koha