VTI National Transport Research Database

EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid

  • Sjöberg, Katrin
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201401381
Subject(s): Notes: Program: Fordonsstrategisk forskning och innovationAbstract: Syfte och mål: Projektet ska forska på optimering av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö genom att optimera hela flottan istället för att fokusera på enskilda fordon. Systemet tar hänsyn till trafikinformation i realtid, såsom trafikstockningar, och fordonsinformation, till exempel batteritillstånd och lastinformation, för att dynamiskt tilldela uppdrag till fordon. Resultatet är att fordon kommer att få lämpliga uppdrag dynamiskt och kommer att köra längs rutter optimerade i realtid, vilket ökar effektiviteten av hela flottan och bidrar positivt till trafikflödet. Förväntade effekter och resultat: En ny ruttoptimeringsstrategi där en hel flotta av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö optimeras för att utnyttjas så energieffektivt som möjligt. Metodologin tar ruttoptimering närmare fordonet genom att använda specifika befintliga fordonsparametrar. Planerat upplägg och genomförande: Ett forskningsprojekt där AB Volvo och Chalmers deltar, som finansierar en industridoktorand, vilken kommer presentera en licentiatavhandling inom ramen för projektet.
Item type:

Powered by Koha