VTI National Transport Research Database

Prognosverktyg vägtrafikledning

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201305628
Subject(s): Notes: Program: InnovationsupphandlingAbstract: Syfte och mål: Projektets syfte är att med en innovationsupphandling genomföra ett projekt som innehåller ett praktiskt test av hur väl olika leverantörer klarar av att leverera en lösning för ett prognosverktyg för Trafik Stockholm. Flera leverantörer bjuds in att delta och ta fram en modell och ansluta relevant indata (realtidsdata) som erhålls av projektet. Testet genomförs i en avgränsad del av Stockholm (pilotområde) för att förtydliga kravbilden och utvärdera olika leverantörers förmåga att leverera en trovärdig lösning, deras beräkningsnoggrannhet, beräkningstider m.m. Förväntade effekter och resultat: Projektet skall resultera i: Kunskap om marknadens lösningar och pågående utveckling av prognosverktyg. Utvecklad kravspecifikation för upphandling av "skarpt" prognosverktyg för Stockholm. Kunskap om beräkningsnoggrannhet och användbarhet av ett prognosverktyg. Kunskap och erfarenheter som kan vara till nytta för andra storstadsområden, inom och utom landet, om och när man avser implementera prognosverktyg. Kunskap om hur ett prognosverktyg bör införas i de stödsystem som vägtrafikledare använder i sin vardag. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras under ledning av Trafikverket med deltagare från Stockholms Stad och Trafik Stockholm samt upphandlad konsult. Förteckning över behövda resurser finns i nästa stycke, Roller och arbetssätt. Projektet delas upp i två faser, ett planeringsprojekt och ett upphandlingsprojekt. I planeringsprojektet tas en detaljerad projektplan fram och beslut tas om exakt hur upphandling skall genomföras.
Item type:

Powered by Koha