VTI National Transport Research Database

Zero Emissions of oily water in the Baltic Sea (Zero Emissions of oily water in the Baltic Sea)

  • Winnes, Hulda
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201305103
Subject(s): Notes: Program: TM - Internationella samverkansprogramAbstract: Syfte och mål: Syftet är att undersöka om utsläppen av oljehaltigt länsvatten från fartyg är ett hot mot östersjöns känsliga miljö. Syftet är också att utveckla ett system som helt förhindrar utsläpp av oljehaltigt vatten. Målet är att skapa en rättvisande riskbedömning för oljehaltigt vatten i östersjön utifrån modellering av fartygstrafik. Målet är också att skapa ett tekniskt system för noll-utsläpp av oljehaltigt vatten från fartyg. Förväntade effekter och resultat: De lagar som infördes på 1980-talet av IMO kring utsläpp av oljehaltigt vatten har inte utvärderats vetesnkapligt. Så trots att det innebar stora miljövinster med ett förbud mot oljehaltigt vatten så har inte förbudet utvärderats ur ekologiskt perspektiv. Projektet letar efter svaret på frågan om den rådande lagstiftningen är tillfylles - är tillåtna utsläpp skadliga ellelr oskadliga? Projektets resultat kan leda till ändrade regler kring utsläpp av oljehaltigt vatten - eller ge reglerna en vetenskaplig acceptans baserat på trettio års regelanvändning. Planerat upplägg och genomförande: The first objective is to collect and analyze background data on discharge levels and volumes in the Baltic Sea and assess the environmental risks with today's emission levels (15 ppm oil and unknown concentrations of other chemicals). The second objective is to investigate the use of water in the ships and state technical criteria for its use. This knowledge will be used to design and demonstrate a Zero Emission system aboard and evaluate the economical and energy budgets of such a system. The third objective is to evaluate the system in terms of potential human exposure risks.
Item type:

Powered by Koha