VTI National Transport Research Database

KAJT - Automatiserad tågtrafikledning: förstudie (KAJT - Automation and Train Traffic Control: A Prestudy)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/28684
Subject(s): Abstract: Projektet förkortas AutoTTL. Omfattningen är 1 år, och omslutningen rör endast 90 kkr som är avsedda att användas för en litteraturgenomgång och state-of-the-art beskrivning av den delen av automationsforskningen som är relevant för tågtrafiksystemet.Abstract: The project acronym is AutoTTL. It is a one-year project, and the total cost is estimated to 90.000 SEK which are to be used for a literature study and a state-of-the-art description of current automation research that is relevant for the train traffic system.
Item type:

Powered by Koha