VTI National Transport Research Database

Förstudie tågsimulering och ERTMS (Pre-study trainsimulation and ERTMS)

  • Thorslund, Birgitta
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-02-15 -- 2018-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/10565
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att inventera Foi frågor inom området tågsimulering och ERTMS. VTI är Foi utförare och arbetet sker på uppdrag och i samverkan med Trafikverket. Trafikverket ser Foi behov inom området. Det finns ett behov av ökad kunskap om ERTMS, samt metoder kopplat till ERTMS utifrån simulering, projektering och teknikutveckling. En del i förstudien är att definiera Foi området tågsimulering och ERTMS. Projektet är en förstudie med följande leverabler: * Inventera foi behov inom området tågsimulering och ERTMS utifrån VTI tågsimulator och Railsys; * Genomföra en workshop om Foi behov inom området ERTMS och tågsimulering; * Göra en översyn av state-of-art inom området tågsimulering och ERTMS inkl VTI tågsimulator och Railsys, samt att definiera området; * Göra en inventering av tillgängliga data; * Formulera forskningsfrågor och göra urval av forskningsinriktning i samverkan med Trafikverket; * Ta fram en ansökan för ett doktorandprojektet i dialog med Trafikverket.Abstract: Project purpose is to formulate research questions in the are train simulation and ERTMS. VTI is doing research and formulate research questions together with Trafikverket. Ther is a need of new knowledge about ERTMS and methods connected to ERTMS for simulation, projecting and technical development. A part of the prestudy is to formulate the research area trainsimulation and ERTMS.
Item type:

Powered by Koha