VTI National Transport Research Database

OP-TRACK II Utveckling av en avancerad sensormiljö för övervakning och utvärdering av flygtrafikledare (OP-TRACK II)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2018-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2017/120992
Subject(s): Abstract: Projektet ska skapa en experimentplattform för adaptiv automation samt generera kunskap kring för- och nackdelar med system som i realtid värderar operatörers trötthets- och stressnivå, distraktioner och uppmärksamhet inom domänen flygledning. Miljön kommer även att möjliggöra forskningsstudier vad gäller kopplingar mellan prestanda vs trötthet, stress och automation. Objektiv detektion av trötthet och stress hos operatörer ger möjlighet att kvalitetssäkra leverans av flygtrafik och flyginformationstjänster samtidigt som operatörens förmågor utnyttjas optimalt. Flygtrafiktjänstleverantörer blir förmodligen inom kort ålagda att ha ett s.k. FRMS (Fatigue Risk Management System) i funktion. Kunskap från OPTRACK II bedöms mycket relevant vad gäller implementeringen av FRMS och att formulera en framtida teknisk kravbild till industrin. Resultat från projektet är även viktiga för projektet RESKILL genom en bredare sensorplattform för att mäta operatörens status och agerande, utöver visuell uppmärksamhet. OP-TRACK-II stöder även arbetet med framtidens operatörsplats.
Item type:

Powered by Koha