VTI National Transport Research Database

KAJT Blixten (KAJT Blixten)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-02-01 -- 2019-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/116862
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta projekt, som benämns ”BLIXTEN förstudie” ska studera hur beräkningsmetoder i framtiden kan stödja svenska tågtrafikledare i den operativa driften, inklusive vid hanteringen av störningar. Förstudien tar avstamp från det arbete som görs inom NTL-projektet samt resultaten från det tidigare projektet FLOAT, som utfördes av Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Trafikverket under perioden oktober 2013 – mars 2017. Förstudien löper ett år och syftar till att kontextualisera forskningsresultaten från FLOAT och sätta dessa i relation till Trafikverkets behov. Förstudien syftar även till att skapa förutsättningar för ett utökat samarbete mellan Trafikverket och forskningsutövare i det aktuella området samt stimulera systematisk, verksamhetsförankrad kunskapsöverföring. Förstudien består dels av en kartläggning av aktuellt kunskapsläge, dels en fallstudie som belyser mer praktiska aspekter kring framtida tillämpning av optimerande beräkningsstöd i den operativa driften av svensk tågtrafik. Projektets kontaktperson på Trafikverket är Göran Eskérs och projektledare är Johanna Törnquist Krasemann vid BTH. Projektet kommer att associeras till branschprogrammet KAJT.Abstract: This project, referred to as “BLIXTEN förstudie”, aims to contextualize previous research in the area of computational decision-support for real-time railway traffic re-scheduling (including aspects of disturbance management) and improve the connection to ongoing work at Trafikverket within the NTL project. The project includes two main activities: (1) A review of state-of-the art and state-of-practice as well as (2) a case study. The case study focuses on describing the future way of organizing the Swedish railway traffic management (including available decision-support systems) that is planned and developed by Trafikverket within the NTL project, and study how computational support could be incorporated, originating from results in the previous project FLOAT. The project is planned to run over a period of 12 months and to be carried out by researchers at Blekinge Institute of Technology (Blekinge Tekniska Högskola, BTH). The contact person at Trafikverket is Göran Eskérs and the project leader is Johanna Törnquist Krasemann at BTH. This project is to be associated with the research program KAJT.
Item type:

Powered by Koha