VTI National Transport Research Database

Riktlinjer för tillståndsbedömning av betongbroar – Erfarenheter från provning till brott av en 55-årig spännbetongbro i Kiruna (Guidelines for assessment of concrete bridges – Experiences from a full-scale test to failure of a 55 year old prestressed bridge in Kiruna)

  • Nilimaa, Jonny
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-04 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/27479
Subject(s): Abstract: Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra precisionen vid tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner genom att bestämma verkliga materialdata för draghållfasthet och brottenergi för betongen från en provad spännbetongbro. Dessa data utgör ingångsvärden i finita elementberäkningar och medför att livslängds- och livskostnadsanalyser kan ske med bättre verklighetsunderlag. Samhället kan härigenom spara stora belopp.
Item type:

Powered by Koha