VTI National Transport Research Database

SURE (Survivability Evaluation) (SURE (Survivability Evaluation))

  • Grundevik, Peter
  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-09-01 -- 2009-12-31 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200700360
Subject(s): Online resources: Abstract: Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om farliga fartygsbetingelser, hur dessa skall undvikas och hur fartyget skall manövreras på bästa sätt under dessa förhållanden. SSPA har tidigare arbetat inom två projekt som behandlat dessa frågor: "Ett beslutstödsystem för fartyg i kris: Safety & Cargo System" och DESSO projektet. Målet nu är att använda väsentliga delar från dessa system, omarbeta och utveckla systemen vidare. De förväntade resultaten av projektet är att erhållen kunskap och det utvecklade beslutstödsystemet kommer ge en förbättrad hjälp till bryggoperatörer ombord, men räddningscentraler och fartygskontoraktörer från land kan också använda systemet.Abstract: The overall aim of the project is to increase the knowledge of dangerous ship conditions, how to keep away from them and how to manoeuvre the ship in the best way under these circumstances. In the recently finished project "Ett beslutstödsystem för fartyg i kris: Safety & Cargo System", a first prototype of a decision support system of a ship in danger has been designed. Some new approaches were also suggested in the Decision Support System of the DESSO ROPAX in the DESSO project. The objective now is to use the fundamental parts of those systems as well as to revise and develop the system further. The expected result of the project is that the gained knowledge and the developed decision support system will give an improved support for the bridge operators onboard. Rescue and ship operator office actors may also use it on shore.
Item type:

Powered by Koha