VTI National Transport Research Database

Metodik för stabilisering utomhus i verkliga förhållanden av sulfidjord (Method for stabilising sulphide soil in field test)

  • Bergknut, Magnus
  • MTC - Miljötekniskt Center AB, Svenskt företag eller organisation, 556710-6975
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-12-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/115461
Subject(s): Abstract: Sulfat- och sulfidjord behandlas med basiskt material (kalk, mesa) i olika former vid fullskaleförsök för att utröna möjligheten att neutralisera massorna så att det går att återanvända med mindre än ringa föroreningsrisk inom arbetsområdet. Detta behöver bevisas för att miljöprövningen hos kommun eller länsstyrelse ska godkännas.Abstract: Sulphide soil is treated with lime in fullscale test outdoors in the field during authentic conditions in order to investigate the possibility to neutralise the soil så that they can be reused in embankment. This is earlier proved in vitro, but must be proved to work in vivo to convince Trafikverket and the environmental authorities.
Item type:

Powered by Koha