VTI National Transport Research Database

Reservkapacitet i tågplaneprocessen (RIT) (Reserved capacity in planning process)

  • Aronsson, Martin
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2018-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/115425
Subject(s): Abstract: Huvudfrågeställningen i projektet RIT, Reservkapacitet i tågplaneprocessen, rör behovet av reservkapacitet och hur denna skall karakteriseras, nyttjas och värderas. Föreliggande dokument beskriver den förstudie som föregår huvudstudien. Syftet med RIT förstudie är att ringa in de större frågeställningarna som skall belysas i huvudstudien som är ett doktorandprojekt. Förstudien adresserar också huvudstudiens projektorganisation för att både relevans för själva FOI-uppdraget skall uppnås samt möjliggöra största möjliga utbyte med Trafikverkets avnämare.Abstract: The main objective in the project RIT, Reserved capacity in the train path planning process, concerns the need for reserved capacity in the working timetable and how this reserved capacity shall be characterized, used and valued. This document describes the prestudy that lays the foundation for the main project, i.e. formulate the central questions to be addressed in the main project. The prestudy also creates the main project organization, to ensure that the work is being directed in the right direction as well as being relevant an applicable in the current situation.
Item type:

Powered by Koha