VTI National Transport Research Database

Bildandet av fri glimmer under byggprocessen (The creation of free mica during the construction process)

  • Arvidsson, Håkan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/114933
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att undersöka i vilken del av processen som fritt glimmer anrikas i finmaterialet. Studien ska omfatta alla steg i processen, sprängning, krossning, materialhantering, utläggning och packning och slutligen trafikering i färdig konstruktion. Frågeställningen är vanlig vid skadeutredningar när höga glimmerhalter har konstaterats och lett till tvister i många entreprenader. Projektet ska följa ett antal glimmerrika material genom byggprocessen och under trafikering i färdig konstruktion.Abstract: The purpose of the project is to investigate what part of the process as free mica is enriched in the fine material. The study should cover all stages of the process, blasting, crushing, material handling, filling and packing and finally traffic in completed construction. The question is common in case investigations when high mica levels have been found and led to disputes in many contracts. The project will follow a number of high content mica materials through the construction process and during traffic in completed construction.
Item type:

Powered by Koha