VTI National Transport Research Database

Binghampluggens utseende vid två-dimensionell radiell strömning (Plug flow region in 2D radial flow of Bingham fluids )

  • Tengborg, Per
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-11-15 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/112469
Subject(s): Online resources: Abstract: Inom dagens injekteringsforskning råder det delade meningar beträffande de analytiska lösningar som finns för två-dimensionell radiell strömning för vätskor med flytgräns. Meningsskiljaktigheterna handlar om Binghampluggens utseende i det område av flödet där skjuvspänningen är lägre än flytgränsen. Frågeställningen är om pluggen är konstant, eller inte, utmed vätskans inträngningslängd vid en given tidpunkt. Detta projekt har som målsättning att verifiera pluggens utseende för vätskor med flytgräns, i laboratoriemiljö med hjälp av ultraljud, vid stationärt två-dimensionellt flöde mellan två cirkulära plexiglasskivor.Abstract: At present there exists a controversy, in the grouting community, regarding the prevailing analytical solutions for two dimensional radial flow of yield stress fluids. The controversy concerns the shape of the plug flow region where the shear stress is below the yield stress. The question is if the plug is constant - or not, along the penetrated radial distance.This project aims at verifying the shape of the plug flow region for yield stress fluids in a laboratory model using ultrasound to get a "picture" of the plug during steady-state flow between two cirkular plexiglas plates.
Item type:

Powered by Koha