VTI National Transport Research Database

Effektorienterad planering av dynamiska scenarier (Effect oriented planning of dynamic scenarios)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-08-01 -- 2011-06-30 ; 2900000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901339
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Projektet syftar till att utveckla optimeringsalgoritmer för ny och förbättrad funktionalitet för ett urval av Saabs planeringsprodukter. Dessa berör civila produkter, Gripen, UAVer, robotsystem samt Joint Operations. Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Linköpings universitet, Matematiska Institutionen(MAI). Resultat och förväntade effekter Förväntad effekt är att MAI LiTH får bra ingångar till inspirerande industrirelaterade problem vilket kommer att ge möjligheter till utveckling inom relevant forskning. Saab kommer att kunna tillgodogöra sig resultaten såsom värdeadderande för ett antal produkter. Uppläggning och genomförande Arbetet utförs i samarbete mellan Saab och Linköpings universitet, Matematiska Institutionen med en gemensam analysfas där industrin tar fram problemspecifikationer. Därefter kommer MAI att jobba med analys och syntes och slutligen kommer Saab och MAI att tillsammans återföra resultaten till relavanta produktspår.Abstract: Goals/targets This project focus on developing applied algorithms to enhance functionality and performance for a number of Saabs Mission Support systems. Applications of importance are mission support for civil security products, for Gripen, UAVs, Ground missile systems and joint operations Result and effects The Impact for MAI is mainly that inspiring industrial problems is brought to the examination from an optimization point of view, which will stregthened MAI´s position as a research institution and as a partner to the industry. Saab is taking advantage in terms of a product boost related to the value-added research. Planning and implementing The project is performed in collaboration between Saab and Linköping University, Department of Mathematics. Initially there is an analyze phase where Saab is specifying the problem formulation. Thereafter MAI is making the analysis and synthesis and finally both MAI and Saab is taking part in the work of bringing analytic results back to the set up of products.
Item type:

Powered by Koha